Welkom op de website van vzw OOOC Elkeen

605 inschrijvingen voor onze eetdag, een weekend hard en goed samen gewerkt met collega’s en vele vrijwilligers!!!
Extra inkomsten die we aan onze gasten en de werking kunnen besteden en daar doen we het voor !!!
Ne dikke merci aan alle vrijwilligers, sponsors en aan iedereen die is komen eten!!!

Missie & Visie


Elkeen biedt je tijdelijke hulp aan. We proberen binnen een begeleiding rust te brengen en het ‘gewone’ leven terug op te nemen. We vertrekken vanuit jouw hulpvraag en verwachtingen en die van je consulent. We werken samen aan een voorstel voor verdere hulp, een advies waarin iedereen zich kan vinden.
We zetten de eerste stappen naar de volgende hulp.

In Elkeen sta jij centraal. Binnen Elkeen kiezen we voor een individuele begeleiding wat wil zeggen dat jij door één begeleider ( en een co-begeleider in het geval van een ambulante begeleiding) wordt opgevolgd.

We bieden hulp op maat, afhankelijk van jouw nood of vraag kan er overgegaan worden van residentieel naar ambulant en omgekeerd. Dit steeds in overleg met iedereen. We gaan niet enkel en alleen in op jouw moeilijkheden en problemen. Het is ook belangrijk om in de verf te zetten wat wel goed loopt. We proberen samen een proces te maken. We gaan samen op zoek naar de juiste hulp, die je individueel en of als gezin nodig hebt om verder te kunnen. We lossen niet op, maar we proberen je al op gang te zetten naar verandering.

WIE ZIJN WE?


Elkeen is een OOOC. De drie O’s staan voor onthaal, oriëntatie en observatie Centrum. We zijn een voorziening binnen de Bijzondere Jeugdbijstand.

WAT DOEN WE?


Het SAMEN zoeken, het SAMEN OP WEG GAAN is heel belangrijk. “Hoe” er wordt gewerkt, hangt af van je situatie. Kinderen en jongeren kunnen tijdelijk in Elkeen verblijven (= residentieel). Of kinderen en jongeren blijven thuis en Elkeen komt aan huis (= ambulant).

De duur van een begeleiding kan verschillen. We spreken gemiddeld van een 4-tal maanden.

We maken deel uit van het NETWERK CRISISJEUGDHULPVERLENING LIMBURG.

Een ambulante en/of mobiele crisisbegeleiding duurt vier weken.

Soms is ook residentiële crisisopvang en –begeleiding nodig, deze duurt zeven dagen en kan nog eens verlengd worden met 7dagen.

VOOR WIE ZIJN WE ER?


In Elkeen werken we met jongens en meisjes tussen 3 en 18 jaar.

De hulp van Elkeen is niet rechtstreeks toegankelijk en kan enkel via de intersectorale toegangspoort worden ingeschakeld.

Crisisbegeleidingen worden aangemeld via het crisismeldpunt

OOOC Elkeen heeft een huis in Lommel en een huis in Hasselt. In elk huis kunnen tien jongeren begeleid worden.

In Elkeen Hasselt kunnen zowel jongens als meisjes tot 18 jaar residentieel en ambulant terecht.

In Elkeen Lommel kunnen meisjes residentieel terecht tot 18 jaar en jongens tot 14 jaar. Ambulant kunnen zowel jongens als meisjes terecht tot 18 jaar.

WIE WERKT ER?


We zijn een multidisciplinair team met maatschappelijk werkers, opvoeders, psychologen, pedagogen en/of criminologen en worden ondersteund door een administratief team en een klusjesman. We werken samen met een psychiater. We werken ook samen met een huisartsenpraktijk.

Sfeerbeelden

Hier vindt je foto's van onze activiteiten. Onze bewoners worden met het grootste respect in beeld gebracht. We vermijden ook om hun herkenbaar in beeld te brengen.

Beleidsvisie op seksualiteit en lichamelijke integriteit


Klachtenformulier


Contact


OOOC Elkeen Lommel (hoofdzetel)
Molsekiezel 17
3920 Lommel
België
Tel: (+32) 011 54 21 21
Fax: (+32) 011 54 64 65
Email
info@elkeen.be
Locatie Lommel
OOOC Elkeen Hasselt
Jan Van Helmontlaan 1
3500 Hasselt
België
Tel: (+32) 011 21 54 70
Fax: (+32) 011 23 46 59
Email
info@elkeen.be
Locatie Hasselt
ONZE SOCIALE NETWERKEN:
We zijn 24u op 24u bereikbaar.
We zijn bereikbaar via openbaar vervoer.